25 lutego 2018

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies.
Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies  

                                        

 


Aktualności - 24 lipca 2017
Aktualność - 1 czerwca 2017

Szanowni  Państwo,

 

Pragniemy poinformować, że do 14 czerwca będziemy przyjmować zgłoszenia do projektu:

 

„Ty Też Możesz! – wsparcie na rozwój przedsiębiorczości dla osób w wieku 50+ z obszaru Województwa Śląskiego”

 

Projekt ma na celu wzrost aktywności zawodowej 65 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, które ukończyły 50 r.ż. i zamieszkują na terenie Woj. Śląskiego.

Uczestnicy projektu zostaną objęci szkoleniami w zakresie ABC przedsiębiorczości oraz indywidualnymi usługami doradczymi. W wyniku powyższych działań uczestnicy projektu przygotują biznesplany, na podstawie których będą prowadzić własną działalność gospodarczą.

65 autorów biznesplanów dostanie dofinansowanie w wysokości do 24 000 zł na otwarcie własnej działalności, a także zostanie objętych wsparciem pomostowym w postaci usług doradczych oraz wsparciem finansowym do 1750 zł przez pierwsze 6/12 miesięcy.

 

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie internetowej:

http://dotacjeslaskie.zgd.com.pl

 

Informacje można uzyskać także w Biurze Projektu:

ul. Górnych Wałów 7/27, 44-100 Gliwice

e-mail: dotacjeslaskie@zgd.com.pl

tel.: 692 754 244 lub 695 434 343

Osoby zainteresowane zachęcamy do kontaktu i składania wniosków.

Z poważaniem,

 

Zespół projektu „Ty Też Możesz!”

 

 
Aktualność - 22 maja 2017

 

W dniu 19 maja 2017 Centrum Inicjatyw Gospodarczych odwiedziły przedszkolaki w Korowodzie ekologicznym. Poniżej fotorelacja.

 ------------------------------------------------------------------------------

 
Aktualność - 11 maja 2017

  

RUSZA NABÓR DO PROGRAMU MONTAŻU OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH W BIERUNIU!

 

Mając na uwadze poprawę stanu środowiska naturalnego, Gmina Bieruń zamierza ubiegać się  o dofinansowanie inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiot projektu zakłada montaż w latach 2018-2019 około 200 instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej, których głównym przeznaczeniem będzie wykorzystanie wyprodukowanej energii na własne potrzeby w budynkach stale zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Bieruń. Z możliwości udziału w projekcie wykluczone będą budynki, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, działalność rolnicza oraz działalność agroturystyczna, a także wspólnoty mieszkaniowe oraz spółdzielnie mieszkaniowe.


Uczestnicy projektu będą zobowiązani do pokrycia wkładu własnego w wysokości 15% kosztów kwalifikowanych, powiększonych o podatek VAT.


Nabór do projektu będzie trwał od 15 maja 2017 r. do 16 czerwca 2017 r.


Niezbędne do złożenia wzory dokumentów opublikowane zostaną na stronie www.bierun.pl w dniu 11 maja 2017 r.

Informacje w powyższej sprawie udzielane są w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Bieruniu (parter budynku Urzędu Miejskiego, naprzeciwko wejścia głównego) tel. (32) 324-24-26 oraz w Biurze Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Bieruniu, tel. (32) 324-24-33.

Burmistrz Miasta Bierunia ogłasza nabór wniosków mieszkańców do projektu, polegającego na montażu ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej w budynkach stale zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Bieruń.

Przyjmowanie wniosków od mieszkańców w przedmiotowej sprawie rozpocznie się 15 maja 2017 r., a zakończy 16 czerwca 2017 r. (liczy się kolejność zgłoszeń). Prawidłowo uzupełnioną dokumentację, tj. Deklarację udziału w ProjekcieAnkietę dla uczestnika Projektu oraz Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele realizacji Projektu oraz w okresie trwałości, należy złożyć w powyższym terminie w kancelarii Urzędu Miejskiego w Bieruniu, ul. Rynek 14 lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Bieruniu (ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń). Pełna dokumentacja do samodzielnego pobrania, zapoznania się i uzupełnienia, będzie dostępna na stronie internetowej: www.bierun.pl, w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Bieruniu oraz w siedzibie Bieruńskiej Fundacji Inicjatyw Gospodarczych przy ul. Turystycznej 1.

Warunki udziału w projekcie:

 1. Poprawne wypełnienie dokumentacji poprzez uzupełnienie wszystkich pól w poniższych dokumentach:
  a) Deklaracja udziału w Projekcie,
  b) Ankieta dla uczestnika Projektu,
  c) Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele realizacji Projektu oraz w okresie trwałości

  2. Złożenie powyższych dokumentów w wyznaczonym miejscu i terminie.

  3.Spełnienie przez potencjalnego uczestnika projektu warunków zawartych w Regulaminie uczestnictwa w projekcie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Bieruń”.

 

  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 7 ]
Regulamin.pdf Regulamin.pdf 0.98MB Regulamin.pdf pobierz
 
Zał. nr 5 - Umowa.pdf Zał. nr 5 - Umowa.pdf 512.96KB Zał. nr 5 - Umowa.pdf pobierz
 
Zał. nr 1 - Zabytkowy układ urbanistyczny miasta Bieruń Stary.pdf Zał. nr 1 - Zabytkowy układ urbanistyczny miasta Bieruń Stary.pdf 200.77KB Zał. nr 1 - Zabytkowy układ urbanistyczny miasta Bieruń Stary.pdf pobierz
 
Zał. nr 2 - Oświadczenie - prawo dysponowania nieruchomością.pdf Zał. nr 2 - Oświadczenie - prawo dysponowania nieruchomością.pdf 342.69KB Zał. nr 2 - Oświadczenie - prawo dysponowania nieruchomością.pdf pobierz
 
Zał. nr 3 - Deklaracja.pdf Zał. nr 3 - Deklaracja.pdf 360.13KB Zał. nr 3 - Deklaracja.pdf pobierz
 
Zał. nr 4 - Ankieta.pdf Zał. nr 4 - Ankieta.pdf 456.39KB Zał. nr 4 - Ankieta.pdf pobierz
 
Zarządzenie Nr B.0050.102.2017 z dnia 11.05.2017 r..pdf Zarządzenie Nr B.0050.102.2017 z dnia 11.05.2017 r..pdf 3.09MB Zarządzenie Nr B.0050.102.2017 z dnia 11.05.2017 r..pdf pobierz

 ------------------------------------------------------------------------------

 
Aktualność - 13 kwietnia 2017

 

 Już w maju Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach uruchomi nabór wniosków do programu SMOG STOP „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji”. W ramach programu o dofinansowanie na wymianę źródła ciepła mogą ubiegać się osoby fizyczne, będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

 

Warunkiem koniecznym do uzyskania dotacji w ramach programu SMOG STOP jest wymiana źródła ciepła w oddanym do użytkowania i ogrzewanym obiekcie, czyli fizyczna likwidacja dotychczasowego źródła ciepła opalanego paliwem stałym pracującego na potrzeby centralnego ogrzewania, zabudowa nowego źródła oraz dostarczenie wraz z wnioskiem następujących załączników:

 

- zdjęcia obecnego źródła ciepła lub w przypadku jego likwidacji przed dniem 15.05.2017 r. imiennego dokumentu zezłomowania - karty przekazania odpadu (za wyjątkiem likwidacji – rozbiórki pieców kaflowych lub trzonów kuchennych, wówczas wymagane są protokoły potwierdzające wykonanie prac),
- zdjęcia budynku, w zakresie w jakim planowana jest do przeprowadzenia jego termoizolacja

 
Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane w terminie od 15 - 26 maja 2017 roku. Można je będzie składać w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19, w godzinach od 7:30 - 15:30 lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Funduszu).

Informujemy, iż w przypadku pojawienia się trudności z wypełnieniem wniosku oferujemy pomoc w ich wypełnianiu. Więcej informacji pod numerem tel. 32 324 25 08.

 
 ------------------------------------------------------------------------------

 

 
Aktualność - 30 marca 2017


SPOTKANIA I DOTACJE DLA MŁODYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ GRUP NIEFORMALNYCH

Trwa realizacja programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – Śląskie Lokalnie 2017. Informacje o uruchamianych niebawem konkursach na mikrogranty o wartości do 5000 zł dotacji dla młodych organizacji pozarządowych (działających nie dłużej niż 30 miesięcy oraz mających roczny przychód nie większy niż 25 tys. zł) oraz grup nieformalnych z obszaru województwa śląskiego, będą zamieszczane na stronie programu www.slaskielokalnie.pl. Realizatorzy programu zaplanowali spotkania animacyjne.

Spotkania, skierowane dla wszystkich zainteresowanych odbędą się:

w Katowicach (w dwóch terminach), tj.
• 6 kwietnia 2017 r. o godz. 16.30 w Sali Błękitnej, w Gmachu Sejmu Śląskiego przy ul. Ligonia 46;
• 11 kwietnia 2017 r. o godz. 17.00 w Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Młyńska 5 lub ul. Kopernika 14 (w zależności od liczby zgłoszeń);

w Częstochowie:
• 19 kwietnia o godz. 16.00 w siedzibie Jurajskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, Al. Najświętszej Maryi Panny 24.

 

Więcej informacji na oficjalnej stronie, kliknij w obrazek. ------------------------------------------------------------------------------

 

 
Aktualność - 8 marca 2017


Bieruńska Fundacji Inicjatyw Gospodarczych serdecznie zaprasza osoby w wieku 50+ na bezpłatny kurs podstaw obsługi komputera oraz internetu. Więcej szczegółów, kliknij tutaj.

 

 

 ------------------------------------------------------------------------------

 

 
Aktualność - 6 marca 2017


Informujemy, że przedstawiciel Bieruńskiej Fundacji Inicjatyw Gospodarczych został powołany przez Prezydenta Miasta Tychy w skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w Tychach na lata 2017-2020.

Zakres działania Powiatowej Rady Rynku Pracy:
1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie;
2) ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy;
3) opiniowanie projektu powiatowego planu działań oraz okresowych sprawozdań z jego realizacji,
4) składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia 
w powiecie.

Powiatowa Rada Rynku Pracy opiniuje:
1) podział środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu powiatu i sprawozdań z ich wykorzystania,
2) celowość realizacji programów specjalnych, 
3) celowość realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, 
4) umorzenia należności z tytułu nienależnie pobranego świadczenia, zwrotu refundacji oraz jednorazowo przyznanych środków oraz innych świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy, w szczególności refundacji uzyskiwanych z tytułu umowy o zorganizowanie prac interwencyjnych oraz robót publicznych. 

Poniżej aktualna sytuacja na rynku pracy w powiecie bieruńsko-lędzińskim.


 
------------------------------------------------------------------------------
 
 
Aktualność - 17 lutego 2017


Informujemy, że w lutym na sesji Rady Miejskiej w Bieruniu, zapadnie decyzja nad przyjęciem Uchwały w sprawie wdrożenia „Programu ograniczenia emisji na terenie miasta Bierunia – etap VI”.

W dniu wczorajszym, sprawa ta była omawiana na Posiedzeniu Komisji Finansów – projekt Uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez bieruńskich Radnych.

 

------------------------------------------------------------------------------

 
Aktualność - 15 lutego 2017


W dniu 6 lutego odbyło się spotkanie informacyjne dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz przedsiębiorców z terenu Gminy Bieruń w temacie możliwych do pozyskania środków na działania proekologiczne związane z likwidacją niskiej emisji. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie. Poniżej krótka fotorelacja.

 

 

------------------------------------------------------------------------------

 
Aktualność - 14 lutego 2017

 W związku z planowanym na kwiecień br. ogłoszeniem kolejnych naborów wniosków, serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjno-konsultacyjne, dotyczące możliwości uzyskania wsparcia finansowego na realizację projektów. Spotkanie kierowane jest do mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i innych podmiotów działających na obszarze LGD.

 

------------------------------------------------------------------------------

 
Aktualność - 7 lutego 2017


Urząd Miejski w Bieruniu zaprasza mieszkańców Ścierń i Zarzyny na spotkanie z przedstawicielami KWK Piast-Ziemowit, na którym przedstawione zostaną informacje dotyczące działalności kopalni, skutków eksploatacji oraz rozwiązania problemu szkód górniczych.

Spotkanie odbędzie się 27 lutego 2017 r. o godz. 1700  w Centrum Inicjatyw Gospodarczych, przy ul. Turystycznej 1 (sala konferencyjna, I piętro).

 

-------------------------------------------------------------------------------

 

 
Aktualność - 30 stycznia 2017


Informacje dotyczące szkód górniczych. Pokój 31, II piętro, budynek CIG.

Punkt otwarty w pierwszą środę miesiąca tj.

- 1 luty,
- 1 marca,
- 5 kwietnia,
- 10 maja,
- 7 czerwca,
- 5 lipca,
- 2 sierpnia,
- 6 września,
- 4 października,
- 8 listopada,
- 6 grudnia.

W lutym, punkt czynny w godzinach od 1400 - 1600   
Obowiązuje zapis na daną godzinę pod nr tel. 32/324-25-08.  Punkt prowadzą osoby z ramienia kopalni KWK Piast.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------

 
Aktualność - 24 stycznia 2017

                                              


SPOTKANIE DLA PRZEDSTAWICIELI SPÓŁDZIELNI, WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH ORAZ PRZEDSIĘBIORCÓW

6.02.2017 r., o godzinie 17.00 (budynek Centrum Inicjatyw Gospodarczych w Bieruniu, II piętro sala konferencyjna) odbędzie się spotkanie informacyjne dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz przedsiębiorców z terenu Gminy Bieruń w temacie możliwych do pozyskania środków na działania proekologiczne związane z likwidacją niskiej emisji.

Program spotkania:
1. Prezentacja Projektu Doradztwa Energetycznego.
2. Omówienie możliwości dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach zadań realizowanych przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz przedsiębiorców z zakresu efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii.
3. Omówienie możliwości dofinansowania działań z zakresu efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii w ramach środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (dotyczy wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych).

Spotkanie poprowadzi przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Serdecznie zapraszamy!

 

 

-------------------------------------------------------------------------------

 
Aktualność - 17 stycznia 2017

 

Wszelkie informacje oraz dokumenty dla zainteresowanych udziałem w projekcie dostępne są pod tym linkiem: www.navigator.edu.pl

 

 

-------------------------------------------------------------------------------

 
Aktualność - 10 stycznia 2017


 Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.  w Gliwicach zaprasza do udziału w projekcie  "Moja firma - moja niezależność". Planowany nabór do projektu:  styczeń / luty 2017 r. Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne na stronie www.gapr.pl po ich zatwierdzeniu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, które planują założyć własną działalność gospodarczą. W ramach projektu 38 osób skorzysta z usługi doradztwa zawodowego oraz bloku szkoleniowo-doradczego przygotowującego do złożenia biznesplanu. Dla wszystkich uczestników zaplanowano jednorazowe wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności, doradztwo po założeniu firmy i finansowe wsparcie pomostowe na 6 miesięcy na pokrycie kosztów związanych z bieżącym prowadzeniem firmy. W uzasadnionych przypadkach wsparcie pomostowe może być przedłużone na kolejne 6 miesięcy. Warunkiem bezzwrotności uzyskanego wsparcia jest prowadzenie działalności przez okres min. 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia.

O UDZIAŁ W PROJEKCIE MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ:

* osoby po 30 roku życia,
* zamieszkujące na terenie woj. śląskiego,
* bezrobotne lub nieaktywne zawodowo,
* nie prowadzące działalności gospodarczej w okresie ostatnich 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu,
* należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

- osoby powyżej 50 roku życia;
- kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie

związanej z urodzeniem dziecka);

- osoby niepełnosprawne;
- osoby długotrwale bezrobotne;
- osoby o niskich kwalifikacjach.

 

BEZPŁATNE FORMY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU:

* Spotkanie z Doradcą Zawodowym
* Blok szkoleniowo-doradczy (przed rozpoczęciem działalności) przygotowujący do złożenia biznesplanu oraz założenia i prowadzenia działalności - na trzech poziomach zaawansowania
* Wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej - maks. 23 754,00zł
* Finansowe wsparcie pomostowe - przez 6 lub 12 miesięcy funkcjonowania działalności
* Wsparcie doradcze po rozpoczęciu działalności 

 

KATALOG WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH W RAMACH WSPARCIA FINANSOWEGO NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI (m.in.):

* środki trwałe,
* wartości niematerialne i prawne,
* reklama (do 10% wartości dotacji),
* środki obrotowe (do 25% wartości dotacji),
* prace remontowo-adaptacyjne,
* środek transportu (o ile działalność gospodarcza nie jest prowadzona w sektorze transportu drogowego towarów).

 

KATALOG WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH W RAMACH FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO:

* składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
* podatki i opłaty administracyjne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
* inne wydatki konieczne do pokrycia w pierwszym okresie prowadzenia działalności.

WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE:

w biurze projektu lub na stronie www.gapr.pl

 

BIURO PROJEKTU

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.

Centrum Edukacji i Biznesu "Nowe Gliwice" GAPR sp. z o.o.
ul. Bojkowska 37, 44-100 Gliwice
Budynek 4 "Maszynownia", pokój 101
tel. 32 461 29 25
dotacje@gapr.pl

 

 

-------------------------------------------------------------------------------

 
Aktualność - 21 grudnia 2016


W BIERUNIU POWSTAŁA PRACOWNIA MODELARSTWA!

20.12.2016 r. o godzinie 17:00 w budynku Centrum Inicjatyw Gospodarczych w Bieruniu, przy ul. Turystycznej 1, Burmistrz Bierunia Krystian Grzesica dokonał uroczystego otwarcia nowej siedziby pracowni Modelarni Miejskiej Ligi Obrony Kraju, w której odbywać się będą zajęcia z zakresu modelarstwa.

Historię, dotychczasowe sukcesy oraz plany działania modelarni na najbliższy rok przedstawił Prezes Modelarni w Bieruniu - Wojciech Mrozek.

W latach 90-tych reaktywowana została pracownia Modelarni w Lędzinach, w dniu dzisiejszym mająca status Modelarni Powiatowej. Doprowadziło to do powstania Modelarni Miejskiej w Bieruniu, prowadzonej w latach 2000 przez Ryszarda Gawlika, która uległa stopniowemu wygaszeniu. Władze gminy, przy udziale LOK-u, Modelarni Powiatowej i Zarządu nowo powstałej Modelarni postanowiły dokonać reaktywacji ówczesnej pracowni modelarskiej w siedzibie Centrum Inicjatyw Gospodarczych, która będzie prowadziła zajęcia głównie dla dzieci, młodzieży.

Pracownia od samego początku związana jest z organizacją Ligi Obrony Kraju, a zajęcia modelarskie prowadzone są we wszystkich kategoriach: modeli latających, pływających oraz kołowych. We wszystkich kategoriach organizowane są również zawody o randze miejskiej oraz powiatowej. Mieszkańcy naszego miasta mogą wstępnie pochwalić się już licznymi osiągnięciami, biorą bowiem udział w wielu imprezach i pokazach w naszym mieście oraz województwie.

Program zajęć warsztatowych opracowany został z myślą o młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych, zawiera plan działania i rozwoju młodzieży w czasie całego roku szkolnego. Jest to program mający na celu rozwój zainteresowania, zdolności manualnych, intelektualnych oraz krzewieniu kultury technicznej i fizycznej.

Strona internetowa Modelarni Miejskiej w Bieruniu www.lok.bierun.pl

Poniżej krótka fotorelacja z otwarcia.

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------

 
Życzenia - 20 grudnia 2016

  
-------------------------------------------------------------------------------

 
Aktualność - 25 listopada 2016


Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zaprezentowania swoich talentów, wyrobów, usług czy rękodzieła.

Na spotkaniu podzielimy się tym, czym zajmujemy się na co dzień – zawodowo i amatorsko. Będzie to również dobra okazja do wymiany doświadczeń i rozmowy z Prezesem Towarzystwa Biznesowego Śląskiego – Panią Agnieszką Szwed. Więcej informacji na plakacie.
 

 

 -------------------------------------------------------------------------------

 
Aktualność - 10 października 2016


Zapraszamy do odbioru paczek żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Bierunia zakwalifikowanych do programu dzięki pomocy pracowników socjalnych MOPS w Bieruniu. 

Żywność będzie wydawana:

w środy od 15:00 - 17:00
w piątki od 10:00 - 12:00

Miejsce wydawanej żywności:

Budynek Centrum Inicjatyw Gospodarczych, ul. Turystyczna 1, 43-155 Bieruń (Ściernie), wejście od strony Powiatowej Komendy Policji.

Więcej informacji w zakładce, Dystrybucja żywności 2016

 

 -------------------------------------------------------------------------------

 
Informacja - 30 września 2016


W ramach tegorocznej edycji budżetu partycypacyjnego Bieruń 2017 mieszkańcy zgłosili 29 projektów, które poddano weryfikacji formalno-merytorycznej. W tych okręgach, w których zgłoszono więcej niż 1 projekt odbędą się w przyszłym tygodniu spotkania z mieszkańcami, które będą okazją do dyskusji nad zgłoszonymi w danym okręgu konsultacyjnym projektami.

W okręgach w których zgłoszono tylko jeden projekt, spotkania konsultacyjne nie będą się odbywać, a zgłoszone projekty po pozytywnej weryfikacji formalno-merytorycznej zostaną przedłożone do projektu budżetu na 2017 r. i nie będzie przeprowadzane głosowanie.

 

Harmonogram spotkań konsultacyjnych:

Okręg konsultacyjny

Miejsce spotkanie

Data

Godzina

Nr 10

Ściernie – Zarzyna

Centrum Inicjatyw Gospodarczych,

ul. Turystyczna 1

Wtorek

04.10.2016

17.00

Nr 14

Kopań - Bijasowice

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Jagiełły 1

Środa

05.10.2016

17.00

Nr 15

Warszawska – Wawelska – Zabrzeg

Nr 16

Czarnuchowice

Nr 12

Osiedle Granitowa

Szkoła Podstawowa nr 3 
im. Orła Białego,

ul. Węglowa 11

Czwartek

06.10.2016

17.00

Nr 13

Osiedle Węglowe

  Zapraszamy mieszkańców do uczestnictwa !

Źródło: www.bierun.pl

  -------------------------------------------------------------------------------

 
Informacja - 9 września 2016


SPOTKANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I OSÓB CHCĄCYCH
ROZPOCZĄĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” zaprasza wszystkie osoby zainteresowane ubieganiem się o dofinansowanie z Unii Europejskiej, na bezpłatne spotkanie informacyjne, dotyczące możliwości uzyskania wsparcia i realizacji projektów w ramach środków przyznanych LGD.

Informujemy, że spotkanie informacyjno-konsultacyjne, dotyczące możliwości pozyskania środków na zakładanie i rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, odbędzie się
14 września, o godzinie 17.00 w budynku Centrum Inicjatyw Gospodarczych w Bieruniu (ul. Turystyczna 1).

Zachęcamy do udziału w spotkaniu wszystkich zainteresowanych!

 

 

 -------------------------------------------------------------------------------

 
Aktualność - 2 sierpnia 2016

 

W dniu 30 lipca pod Ośrodkiem Kultury w Brzeszczach odbyła się wystawa ekologicznych kotłów węglowych oraz spotkanie dla mieszkańców Gminy Brzeszcze w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Brzeszcze.

 

 

 

 

 

 -------------------------------------------------------------------------------

 
Aktualność - 28 lipca 2016

 

Bieruńska Fundacja Inicjatyw Gospodarczych, została Operatorem Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Brzeszcze - Etap I, więcej kliknij tutaj.

 

-------------------------------------------------------------------------------

 
Informacja - 22 lipca 2016

Mieszkańcy Gminy Brzeszcze

 

Zapraszamy na wystawę urządzeń grzewczych

oraz spotkanie z Operatorem Programu Ograniczenia Niskiej Emisji - etap I.

Wystawa odbędzie się na parkingu przy Ośrodku Kultury w Brzeszczach, ul. Narutowicza 1, w dniu 30 lipca 2016r.

Wystawa będzie trwać od godziny 9.00 do 11.00

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 11.00

 

-------------------------------------------------------------------------------

 
Aktualność - 15 lipca 2016


Bieruńska Fundacja Inicjatyw Gospodarczych, została Operatorem
 Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Chełmek - Etap III, więcej kliknij tutaj.

 

 

 -------------------------------------------------------------------------------

 
Aktualność - 5 lipca 2016


Informacje dotyczące szkód górniczych. Pokój 31, II piętro, budynek CIG.

Punkt otwarty w pierwszą środę miesiąca tj.

- 6 lipca,

- 3 sierpnia,

- 7 września,

- 5 październik,

- 2 listopad,

- 7 grudnia.

W godzinach od 1400 - 1600 - Obowiązuje zapis na daną godzinę pod nr tel. 32/324-25-08.  Punkt prowadzą osoby z ramienia kopalni KWK Piast.

 

 

 -------------------------------------------------------------------------------

 
Aktualność - 4 lipca 2016


 OGŁOSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW BIERUNIA

 

W związku z wstrzymaniem programu KAWKA, informujemy, iż Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił Pilotażowy Program „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji”. O dofinansowania w formie dotacji mogą ubiegać się osoby fizyczne, będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego. 
Wnioski o dofinansowanie można składać od 11 do 22 lipca 2016 roku w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach przy

ul. Plebiscytowej 19 w godzinach od 7:30 do 15:30 lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Funduszu).

Kwotę dofinansowania stanowi odpowiedni procent kosztów kwalifikowanych:

 • 25 % w przypadku modernizacji źródła ciepła, 
 • 15 % w pozostałych przypadkach, 
  lecz nie więcej niż:

 

 Zakres rzeczowy

Maksymalne dofinansowanie
w zł.

 

 

Źródło ciepła

Kocioł węglowy

4.500

Kocioł gazowy

3.000

Kocioł olejowy

3.000

Kocioł opalany biomasą 

4.500

Wymiennik ciepła / opłata przyłączeniowa do sieci cieplnej

2.000

Powietrzna pompa ciepła

7.500

Pompa ciepła (gruntowa i pozostałe)

12.500

 Instalacje

Kolektory słoneczne

2.250

 Zastosowanie rozwiązań technicznych zwiększających oszczędności energii w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych, dla których pozwolenie na budowę wydano przed 16.12.2002 r. 

 
Termomodernizacja

Docieplenie ścian

3.750

Docieplenie stropodachów i dachów

2.250

Wymiana okien i drzwi zewnętrznych

3.000

 Instalacje

Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania

3.000

 
 

 

Kotły muszą spełniać wymogi wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012.

Ponadto informujemy, że 27 czerwca został uruchomiony Punkt Konsultacyjny w siedzibie Funduszu w Katowicach, który jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00. Można w nim uzyskać szczegółowe informacje na temat Programu lub pomoc przy wypełnianiu wniosku.

E-mail: niskaemisja@wfosigw.katowice.pl

Telefon: (32) 60 32 252

Więcej informacji, regulamin oraz wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami można znaleźć klikając w poniższy link:
www.wfosigw.katowice.pl

  

 

 --------------------------------------------------------------------------------

 
Aktualność - 26 kwietnia 2016


W dniu 22.04.2016r., do Centrum Inicjatyw Gospodarczych dotarał X dziecięcy korowód ekologiczny, którego uczestnikami były przedszkolaki w ramach Dnia Ziemi 2016r. Hasłem przewodnim tegorocznego korowodu było "Zwierzęta domowe kochamy, więc o nie bardzo dbamy".

  

 

 --------------------------------------------------------------------------------

 

 
Informacja - 1 marca 2016


Informacje dotyczące szkód górniczych. Pokój 31, II piętro, budynek CIG.
Punkt otwarty w pierwszą środę miesiąca tj.

- 2 marca,

- 6 kwietnia,

- 4 maja,

- 1 czerwca.

W godzinach od 1400 - 1600 - Obowiązuje zapis na daną godzinę pod nr tel. 32/324-25-08.  Punkt prowadzą osoby z ramienia kopalni KWK Piast.

  --------------------------------------------------------------------------------

 
Informacja - 29 lutego 2016

Burmistrz Miasta Bierunia Krystian Grzesica zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Bieruńskiego Budżetu Partycypacyjnego na 2017 rok.

Konsultacje będą prowadzone w dniach 7 i 14 marca 2016 roku w CENTRUM INICJATYW GOSPODARCZYCH przy ulicy Turystycznej 1 w Bieruniu w sali konferencyjnej (I piętro).

Terminy i godziny konsultacji społecznych:

 •  7 marca 2016 roku, godz. 17.30

 •  14 marca 2016 roku, godz. 17.30

 

Panele dyskusyjne mają na celu omówienie zeszłorocznych działań prowadzonych w ramach budżetu partycypacyjnego, którego ideę nasi mieszkańcy przyjęli z dużą aprobatą. Dzięki takiej dyskusji chcemy ulepszyć oraz usprawnić formułę kolejnej edycji Budżetu Partycypacyjnego na 2017 rok.

  --------------------------------------------------------------------------------


 
Aktualność - 8 lutego 2016


Informujemy, iż od dnia 8 lutego 2016 roku organizacje pozarządowe z terenu Gminy Bieruń będą mogły bezpłatnie korzystać z pomieszczenia biurowego znajdującego się w budynku Centrum Inicjatyw Gospodarczych przy ul. Turystycznej 1 w Bieruniu. Organizacje pozarządowe będą mogły również  bezpłatnie skorzystać z sali konferencyjnej.

W celu omówienia szczegółów dotyczących użytkowania pomieszczeń należy kontaktować się z sekretariatem Bieruńskiej Fundacji Inicjatyw Gospodarczych, nr tel. kontaktowego: 32 324 25 03. W oparciu o zebrane zapotrzebowanie zostanie sporządzony harmonogram, będący podstawą do udostępnienia w/w pomieszczeń zainteresowanym podmiotom. Więcej informacji, klinij tutaj.

  -------------------------------------------------------------------------------- 

 
Informacja - 21 grudnia 2015

 

  --------------------------------------------------------------------------------

 
Aktualność - 27 sierpnia 2015


Pomysł na projekt!!!

Jesteś mieszkańcem Bierunia i masz pomysł na projekt? Podziel się nim z nami!

Jeśli Twój projekt jest:
• ciekawy,
• wpisujący się w działania statutowe Bieruńskiej Fundacji Inicjatyw Gospodarczych,
• przemyślany,
zainteresujemy się nim i postaramy znaleźć właściwy priorytet, z którego można pozyskać środki finansowe.

Możesz zostać autorem projektu, uczestnikiem, a nawet członkiem zespołu realizującego projekt! 
Zapraszamy do współpracy!

  --------------------------------------------------------------------------------

 
Aktualność - 2 czerwca 2015


Informujemy mieszkańców, że ruszyła rekrutacja na dwa kolejne tematy bezpłatnych warsztatów:


- Social media marketing - termin: 13.06.2015r. szczegóły i rejestracja 
Miejsce: Katowice, ul. Powstańców 34 (budynek SCSI), II piętro, sala 205

- Webwriting - termin: 20.06.2015r. szczegóły i rejestracja
Miejsce: Częstochowa, aleja Jana Pawła II 126/130, (budynek WOM'u)

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które do tej pory nie korzystały lub korzystają rzadko z komputera lub internetu.

Zachęcamy wszystkich do przekazania tej informacji osobom, którym szkolenie może się przydać. Bezpłatne szkolenie może być dla nowych użytkowników nowoczesnych technologii pierwszym krokiem pokazującym, że "nie taki diabeł straszny".

Wszelkich szczegółów dotyczących szkoleń udziela Magdalena Cicha - nr tel. 32/700-78-21

  --------------------------------------------------------------------------------

 
Aktualność - 29 maja 2015


Śląska Izba Rolnicza informuje, że 31 maja 2015 r. odbędą się wybory członków do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej. W Bieruniu rolnicy będą mogli oddać swój głos w Centrum Inicjatyw Gospodarczych w godz. 8:00-18:00.

Zasady wyborów:

Członkami samorządu rolniczego są osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku rolnego, podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie RSP posiadający w nich wkłady gruntowe. Przysługuje im prawo kandydowania do rady powiatowej izby rolniczej i uczestniczenia w ich wybieraniu.

W gminie, w której powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 4 tys. ha (okręg jednomandatowy) do rady powiatowej izby wybiera się jednego członka, a gdy przekracza 4 tys. ha (okręg dwumandatowy) wybiera się- dwóch członków tej rady. W okręgu wyborczym stanowiącym obszar miasta na prawach powiatu, wybiera się tylko jednego przedstawiciela.

W Bieruniu do Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej kandyduje Sylwester Krawczyk.

Spis członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania, jest udostępniony do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bieruniu. Każdy rolnik, może sprawdzić czy został w nim ujęty i wnieść w tej sprawie zażalenie.

Szczegółowe informacje o zasadach wyborów do Śląskiej Izby Rolniczej można uzyskać na stronie internetowej www.sir-katowice.pl oraz w katowickim biurze izby pod nr tel. 32-258-04-45.


 --------------------------------------------------------------------------------

 
Informacja - 7 maja 2015

 

Serdecznie zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców, wspólnoty mieszkaniowe, organizacje pozarządowe oraz wszystkich zainteresowanych na spotkanie informacyjne podsumowujące projekt pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Bieruń”, które odbędzie się w dniu 11 maja br. (poniedziałek) w Centrum Inicjatyw Gospodarczych, ul. Turystyczna 1, 43-155 Bieruń, w godzinach od 17:00 do 19:00.

 

Podczas spotkania zostanie między innymi zaprezentowany projekt „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Bieruń”, który w chwili obecnej podlega konsultacjom społecznym oraz stworzona również w ramach projektu baza danych pozwalająca na inwentaryzację źródeł ciepła, która będzie narzędziem do zarządzania energią w gminie.

 

Projekt „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Bieruń” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, Działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej.

 

 --------------------------------------------------------------------------------

 
Informacja - 17 kwietnia 2015

 


W dniu 11.05.2015r (poniedziałek) w godzinach 9:00 do 14:00 z przerwą od 11:30 do 12:00, zostanie utworzony ponownie Mobilny Punkt Informacyjny. Usługa realizowana przez Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich, ma na celu zapewnienie jeszcze lepszego dostępu do informacji o funduszach europejskich dla wszystkich mieszkańców regionu. Główny Punkt Informacyjny Funduszu Europejskiego (GPI) zapewni obcność dwóch konsultantów, którzy będą udzielać informacji wszystkim zainteresowanym.
Prosimy o wcześniejsze uzgodnienie godziny pod numerem telefonu (32) 324-24-33 w Biurze Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego W Bieruniu.

Informacje na stronie Urzędu Miejskiego w Bierunia: www.bierun.pl/main/aktualnosci

  --------------------------------------------------------------------------------

 
Informacja - 13 kwietnia 2015

 

--------------------------------------------------------------------------------

 
Informacja - 8 kwietnia 2015


W dniu 30.03.2015r Miasto Bieruń przystąpiło do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania (LGD) „Ziemia Pszczyńska”.
 
W związku z tym, w dniu 15 kwietnia (tj. środa) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Centrum Inicjatyw Gospodarczych w Bieruniu, ul. Turystyczna 1 odbędzie się wstępne spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla mieszkańców. Spotkanie ma na celu zapoznanie mieszkańców z dotychczasowymi działaniami Stowarzyszenia. Będzie to również dobra okazja do konsultacji związanych z nowym okresem programowania, w ramach którego LGD jest obecnie na etapie przygotowania nowej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022, obejmującej swym terenem także Bieruń.

Pełna informacja do pobrania, tutaj.

--------------------------------------------------------------------------------

 
Informacja - 23 marca 2015

Od dnia 23.03.2015r (poniedziałek)  zmieniły się godziny otwarcia Filii Urzędu Skarbowego w Tychach w budynku Centrum Inicjatyw Gospodarczych. 

Godziny pracy:  poniedziałek 9:00 - 17:00 
                         wtorek-czwartek 7:00 - 15:00
                         piątek 7:00 - 15:00

 

--------------------------------------------------------------------------------

 
Informacja - 19 marca 2015


W dniu 13.04.2015r (poniedziałek) w godzinach 9:00 do 14:00 z przerwą od 11:30 do 12:00, zostanie utworzony Mobilny Punkt Informacyjny. Usługa realizowana przez Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich, ma na celu zapewnienie jeszcze lepszego dostępu do informacji o funduszach europejskich dla wszystkich mieszkańców regionu. Główny Punkt Informacyjny Funduszu Europejskiego (GPI) zapewni obcność dwóch konsultantów, którzy będą udzielać informacji wszystkim zainteresowanym. 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 
Informacja - 13 lutego 2015


Bieruńska Fundacja Inicjatyw Gospodarczych, została Operatorem POE na terenie Miasta Bierunia, więcej informacji
 kliknij tutaj.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 
Informacja - 21 stycznia 2015


Bieruńska Fundacja Inicjatyw Gospodarczych, została Operatorem PONE w Gminie Chełmek, więcej informacji
 kliknij tutaj.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 
Informacja - 17 grudnia 2014


Zapraszamy do odbioru paczek żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Bierunia zakwalifikowanych do programu przez pracowników socjalnych MOPS w Bieruniu. 

Żywność będzie wydawana do dnia 23.12.2014r. wg harmonogramu:

- poniedziałek: 08:00 – 15:00

- wtorek: 08:00 – 15:00

- środa: 08:00 – 15:00

- czwartek: 08:00 – 15:00

- piątek: 08:00 – 15:00

 

Miejsce wydawanej żywności:

Budynek Centrum Inicjatyw Gospodarczych, ul. Turystyczna 1, 43-155 Bieruń (Ściernie), wejście od strony Powiatowej Komendy Policji.

--------------------------------------------------------------------------------

 
Zaproszenie - 26 września 2014

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 
Informacja - 19 września 2014

UWAGA!

W ostatnim czasie do mieszkańców Bierunia dzwonią osoby, które namawiają do montażu paneli fotowoltaicznych. Wobec powyższego informujemy, że składana przez wyżej wymienione osoby oferta montażu paneli fotowoltaicznych nie ma nic wspólnego z Programem Ograniczenia Niskiej Emisji prowadzonym przez Urząd Miejski w Bieruniu.

Dodatkową informacja dotycząca Programu Ograniczenia Emisji w Bieruniu jest fakt, że w dniu 10 czerwca 2014r. zakończył się IV etap programu. 

Jednocześnie przypominamy, że dofinansowanie przyznane w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji nie może być finansowane podwójnie, tzn. z innego źródła takie jak: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska.

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o wylegitymowanie osoby, która namawia Państwa na montaż paneli fotowoltaicznych oraz poinformowanie o tym fakcie pracowników Bieruńskiej Fundacji Inicjatyw Gospodarczych pod numerem 32/ 324-25-08.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 
Informacja - 4 września 2014


W dniu 30.08.2014r. na parkingu przy budynku Centrum Inicjatyw Gospodarczych w Bieruniu odbyła się wystawa grzewczych wraz z panelami fotowoltaicznymi połączona z spotkaniem proekologicznym nt. niskiej emisji. Wystawa przyciągneła sporą ilość zainteresowanych nowoczesnych urządzeń grzewczych. Bieruńska Fundacja Inicjatyw Gospodarczych jako organizator wystawy, zaprasza na krótką fotorelację.

Wystawa została zorganizowana w ramach Programu KAWKA - Likwidacja niskiej emisji.

Krótka fotorelacja, 
tutaj.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 
Informacja - 3 września 2014


Więcej informacji, kliknij w poniższy obrazek


 

--------------------------------------------------------------------------------

 
Informacja - 18 sierpnia 2014

W związku z chęcią realizacji przez Gimnę Chełmek Programu Ograniczenia Niskiej Emisji polegającego na wymianie starego kotła węglowego na nowy ekologiczny kocioł węglowy serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjne połączone z pokazem pieców spełniających wymagania Programu, które odbędą się w następujących terminach:

1. 25 sierpnia 2014 Chełmek, Dom Pamięci Baty przy ul. Staicha 3,

2. 26 sierpnia 2014 Chełmek, budynek Urzędu Miejskiego przy ul. Krakowskiej 11,

3. 27 sierpnia 2014 Bobrek, Dom Ludowy przy ul. Nadwiślańskiej 150,

4. 28 sierpnia 2014 Gorzów, Dom Ludowy przy Strażnicy OSP, ul. Kwiatowa 1.

 

Spotkania informacyjne rozpoczną się o godzinie 17.30, natomiast pokazy pieców rozpoczną się od godziny 16.00 w wyżej wymienionych miejscach. ZAPRASZAMY!

 

--------------------------------------------------------------------------------

 
Informacja - 14 sierpnia 2014

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 
Informacja - 4 sierpnia 2014

 Ogólnopolska Akcja Ministerstwa Finansów "Weź paragon", ogłasza komunikat, który zamieszczamy poniżej.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 
Informacja - 24 grudnia 2013

W ostatnim czasie domy mieszkańców Bierunia odwiedzają osoby, które namawiają do montażu kolektorów słonecznych. Wobec powyższego informujemy, że składana przez wyżej wymienione osoby oferta montażu kolektorów słonecznych nie ma nic wspólnego z Programem Ograniczenia Niskiej Emisji prowadzonym przez Urząd Miejski w Bieruniu.

Dodatkową informacja dotycząca Programu Ograniczenia Emisji w Bieruniu jest fakt, że od dnia 16 lutego 2014r. rozpoczyna się II część IV etapu programu. Zachęcamy do składania wniosków!

Jednocześnie przypominamy, że dofinansowanie przyznane w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji nie może być finansowane podwójnie, tzn. z innego źródła takie jak: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska.

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o wylegitymowanie osoby, która namawia Państwa na montaż kolektora słonecznego oraz poinformowanie o tym fakcie pracowników Bieruńskiej Fundacji Inicjatyw Gospodarczych pod numerem 32/ 324-25-08.

  Bieruńska Fundacja Inicjatyw Gospodarczych 

- Operator Programu Ograniczenia Niskiej Emisji
na terenie miasta Bierunia

 

--------------------------------------------------------------------------------

 
Inforamcja dot. obortu towarami wrażliwymi - 23 grudnia 2013

Poniżej przedstawiamy informację na temat obrotu towarami wrażliwymi wraz z odnośnikiem do strony internetowej tut. urzędu skarbowego gdzie zamieszczona jest przedmiotowa informacja. STRONA WWW

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 
Data - 13 sierpnia 2013

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w Krakowie pragnie poinformować, że w październiku 2012 r. rozpoczęła się realizacja projektu pn. „Misja Natura”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt powstał z myślą o zwiększeniu świadomości społecznej w zakresie funkcjonowania sieci Natura 2000 oraz poprawie jakości wdrażania prawodawstwa europejskiego dotyczącego wspólnotowych działań ochronnych na terenie całej Polski.

Więcej informacji, kliknij w obrazek.


 

--------------------------------------------------------------------------------

 
Data - 17 lipca 2013

 

 

                                       --------------------------------------------------------------------------------

 
Informacja - 1 lipca 2013

 Zapraszamy do II edycji rekrutacji na bezpłatne szkolenia, realizowane w ramach projektu „Rozwój kwalifikacji kompetencji pracowników śląskiego sektora MMŚP. Adres strony projektu; www.projektmmsp.pl

 
Data - 26 marca 2013

 
Data - 8 stycznia 2013

Bieruńska Fundacja prowadzi projekt unijny dla pracowników przedsiębiorstw. Więcej informacji dostępne tutaj.

 

                --------------------------------------------------------------------------------

 
Data - 18 grudnia 2012

Informujemy, że w dniu 24.12.2012r(tj. poniedziałek) Bieruńska Fundacja  będzie nieczynna. Natomiast w dniach 24.12 oraz 31.12 budynek CIG otwarty będzie do 16.00

 

--------------------------------------------------------------------------------

 
Data - 17 grudnia 2012

 

                                     --------------------------------------------------------------------------------

 
Data - 23 listopada 2012

Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach zawodowych:
-montera instalacji budowlanych,
-sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków,
-kosztorysanta budowlanego,
realizowanych przez firmę Consultor Sp. z o.o. z Katowic w ramach projektu " Wykwalifikowani-Konkurencyjni" finansowanych  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Projekt swoim zasięgiem obejmuje woj. śląskie i jest skierowany do osób 50+ pracujących w małych, mikro  i średnich firmach.

Szkolenia będą mogły odbyć się na terenie Bierunia, pod warunkiem zebrania minimum jednej grupy 15 osobowej.

 Więcej informacji kliknij w plakat poniżej. Dodatkowo to pobrania OFERTA PROJEKTU.

 --------------------------------------------------------------------------------

 

 
Uwaga na kolektory słoneczne - 9 października 2012

W ostatnim czasie domy mieszkańców Bierunia odwiedzają osoby, które namawiają do montażu kolektorów słonecznych. Wobec powyższego informujemy, że składana przez wyżej wymienione osoby oferta montażu kolektorów słonecznych nie ma nic wspólnego z Programem Ograniczenia Niskiej Emisji prowadzonym przez Urząd Miejski w Bieruniu.

Jednocześnie przypominamy, że dofinansowanie przyznane w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji nie może być finansowane podwójnie, tzn. z innego źródła takie jak: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska..

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o wylegitymowanie osoby, która namawia Państwa na montaż kolektora słonecznego oraz poinformowanie o tym fakcie pracowników Bieruńskiej Fundacji Inicjatyw Gospodarczych pod numerem 32/ 324-25-08.

  Bieruńska Fundacja Inicjatyw Gospodarczych 

- Operator Programu Ograniczenia Niskiej Emisji
na terenie miasta Bierunia

 

--------------------------------------------------------------------------------

 
Nowy projekt - 4 października 2012

 Bieruńska Fundacja prowadzić będzie projekt unijny "Przedsiębiorczość bez barier". Więcej informacji dostępne tutaj.

 

  --------------------------------------------------------------------------------

 
Data - 13 czerwca 2012

Dnia 2 czerwca w budynku Centrum Inicjatyw Gospodarczych, odbyło się spotkanie księgarzy zrzeszonych w O.S.K. w I.K.P woj Śląskiego, Opolskiego i Małopolskiego. Na spotkanie przybyła liczna grupa zaproszonych księgarzy wraz z przedstawicielami największych księgarń w Polsce między innymi Helion.

 

                               --------------------------------------------------------------------------------

 

 
Data - 12 czerwca 2012

W dniu 01.06.2012r. w Gimnazjum nr 2 w Bieruniu odbył się dzień profilaktyki po hasłem "Czas na zdrowie". Festyn zdrowia, na którym Bieruńska Fundacja Inicjatyw Gospdoarczych uczestniczyła na Hali Sportowej przy Gimnazjum w ramach prowadzenia "Banku Żywności" na terenie miasta Bieruń. W ramach festynu można było uzyskać informacje i porady dotyczące zdrowia, właściwego odżywiania i dbania o sprawność fizyczną oraz jak nie marnować żywności poprzez wyrzucanie nie użytych produktów spożywczych.

Krótka fotorelacja,
tutaj.

                               --------------------------------------------------------------------------------

 
Spotkanie - 25 maja 2012

Bieruńska Fundacja Inicjatyw Gospodarczych jest współorganizatorem spotkania księgarzy zrzeszonych w O.S.K. w I.K.P woj Śląskiego, Opolskiego i Małopolskiego. Spotkanie odbędzie się 2 czerwca (sobota) od 15.00 -19.00 w budynku Centrum Inicjatyw Gospodarczych. Tematy poruszane na spotkaniu:
- Ustawa o książce
- Sytuacja księgarstwa polskiego w obecnym okresie
- Sprawa nielegalnego handlu podręcznikami w szkole
- Sprawy organizacyjne

 --------------------------------------------------------------------------------

 
P.O.N.E. - Etap IV - 25 maja 2012

Informujemy, że zostały podjęte działania mające na celu kontynuację programów ograniczenia niskiej emisji realizowanych w latach poprzednich. Tym razem program będzie obejmował dotacje do modernizacji kotłowni, instalacji pomp ciepła, montażu kolektorów słonecznych oraz nowość - montażu paneli słonecznych (ogniw fotowoltaicznych).

Przewiduje się że dotacje pozostaną na obecnym poziomie, czyli na poziomie 60% pełnej wartości inwestycji, nie więcej jednak niż:

1. 7 200 zł do modernizacji kotłowni,

2. 9 000 zł do montażu kolektorów słonecznych,

3. 15 000 zł do montażu paneli słonecznych,

4. 18 000 zł do instalacji pompy ciepła,

5. zakłada się również uzyskanie zgody na  wyższe dotacje niż podane wyżej dla osób poszkodowanych                         w powodzi  z maja 2010 r.

 

Dotacje te będą efektem spisania z WFOŚiGW w Katowicach umowy na udzielenie niskooprocentowanej i częściowo umarzalnej pożyczki na realizację „Program ograniczenia emisji na terenie miasta Bierunia etap IV" w 2013r. W związku z tym, założenia dotyczące wielkości dotacji mogą ulec zmianie w zależności od decyzji  w/w Funduszu. Wnioski o dotacje można składać w  Biurze Obsługi Mieszkańców znajdującym się na parterze Urzędu miejskiego w Bieruniu. Jednocześnie informujemy, że wcześniej złożone wnioski, a nie zrealizowane, automatycznie kwalifikowane są do Programu w 2013 r. Ponadto informujemy, że obiekty, w których już zrealizowano modernizację kotłowni z dotacji nie mają możliwości powtórnego uczestnictwa w Programie. W obiektach tych można się jednak starać o montaż kolektora słonecznego, paneli słonecznych, ale nie można się starać o instalację pompy ciepła.

Jeszcze krótka informacja na temat tego czym się różni kolektor słoneczny od panelu słonecznego. Kolektor słoneczny wykorzystuje energię słoneczną do ogrzania wody, zaś panel słoneczny przetwarza energię słoneczną na energię elektryczną, którą można wykorzystywać we wszystkich urządzeniach gospodarstwa domowego.  Jeżeli ktoś posiada już kolektor słoneczny może starać się o dotacje do montażu paneli słonecznych. Jednakże z uwagi na duże zainteresowanie Programem, w pierwszej kolejności inwestycje (czy to modernizacje kotłowni, montaże kolektorów, czy też montaże paneli słonecznych) realizowane będą w obiektach, które nie brały jeszcze udziału w Programie.

Źródło: UM Bieruń

 --------------------------------------------------------------------------------

 
Relacja z wystawy urządzeń - 21 maja 2012


W dniu 19 maja 2012r na terenie Centrum Inicjatyw Gospodarczych w Bieruniu zorganizowana została wystawa urządzeń grzewczych. Wystawa jest częścią "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Mieście Bieruń" a jej organizatorem była Bieruńska Fundacja Inicjatyw Gospodarczych.

W imprezie wzięło udział 13 wystawców w tym firmy intalacyjne i producenci kotłów, którzy zakwalifikowali się do Programu. Celem wystawy było przedstawienie wszystkim zainteresowanym, budowy i zasad działania ekologicznych kotłow węglowych, gazowych czy odnawialnych źródeł ciepła takich jak: kolektory słoneczne, pompy ciepła oraz nowość - ogniwa fotowoltaiczne.

Wszystkie osoby odwiedzające, miały okazję zasięgnąć opinii oraz wymiany doświadczeń. Wystawa cieszyła się sporym zainteresowaniem zarówno wśród osób, które chcą wymienić stare źródło ciepła jak i u osób poszukujących nowinek technicznych.

Fotorelacja z wystawy,
kliknij tutaj.

--------------------------------------------------------------------------------

 
Data - 30 kwietnia 2012
ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH

Bieruńska Fundacja Inicjatyw Gospodarczych serdecznie zaprasza mieszkańców Bierunia na wystawę urządzeń grzewczych montowanych w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji.
Wystawa urządzeń grzewczych odbędzie się dnia 19 maja 2012r.  (sobota) w godzinach 10.00-16.00 na parkingu przy budynku Centrum Inicjatyw Gospodarczych w Bieruniu.

Wystawa jest częścią „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji”, a jej głównym celem jest przedstawienie osobom zainteresowanym budowy i zasad działania ekologicznych kotłów węglowych, gazowych oraz odnawialnych źródeł energii. Ponadto wystawa ma uświadomić potrzebę dbania o środowisko naturalne poprzez ograniczenie emisji do powietrza atmosferycznego substancji szkodliwych.


--------------------------------------------------------------------------------

 
Data - 6 lutego 2012

W mroźny poranek 4 lutego br., grupka bieruńskich dzieci pojechała na ferie zimowe do Karpacza, położonego u stóp góry Śnieżki w Karkonoszach. Ferie są kontynuacją wyjazdów wypoczynkowych organizowanych przez Bieruńską Fundację Inicjatyw Gospodarczych dla dzieci z rodzin, które ucierpiały w wyniku powodzi w 2010 roku.

Grupkę wyjeżdżającej młodzieży pożegnała wiceprezes Fundacji, pani Danuta Lempa. Przez okrągły tydzień, do 11 lutego br. będą wypoczywać na obozie rekreacyjno - przygodowym w Ośrodku „Skarbnik”.


 

Przypominamy, że Fundacja jako organizacja non profit pozyskała w 2010 roku środki finansowe od sponsorów z całej Polski. Część z nich została przeznaczona na nowe piece do ogrzewania domów, które zostały zalane w czasie powodzi. Pozostałe środki wykorzystano na wyjazdy dla dzieci.

 

 --------------------------------------------------------------------------------

 
Data - 3 października 2011


W budynku Centrum Inicjatyw Gospodarczych w miesiącu październiku, otwarty został Bank Żywności. Więcej informacji,
kliknij tutaj.

 
Zasady zachowania prywatności  |  Zasady użytkowania
Copyright © 2018 bfig.pl