Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” serdecznie zaprasza potencjalnych Grantobiorców, zwłaszcza mieszkańców i organizacje pozarządowe działające na obszarze objętym LSR (tj. Gminy: Pawłowice, Suszec, Pszczyna (bez miasta Pszczyna), Miedźna, Kobiór, Goczałkowice-Zdrój, Ornontowice, Wyry, Bojszowy, Orzesze, Bieruń) na spotkania informacyjno – konsultacyjne dotyczące możliwości aplikowania o środki LGD w tym zakresie.

Tematyka spotkania będzie obejmowała omówienie warunków uzyskania grantu, zakresu zadań możliwych do realizacji w ramach projektu grantowego oraz  procedury naboru i oceny wniosków o powierzenie grantów.

Planowany do realizacji projekt grantowy zakłada WSPARCIE PODMIOTÓW DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ DZIEDZICTWA LOKALNEGO. Projekt dedykowany jest podmiotom (za wyjątkiem prowadzących działalność gospodarczą), które w swej działalności przyczyniają się do promocji i ochrony lokalnych tradycji i zwyczajów, przyczyniając się tym samym do zachowania dziedzictwa lokalnego obszaru objętego LSR. Jego celem będzie m.in. doposażenie tych podmiotów w sprzęty, które umożliwią dalsze działania propagujące lokalne dziedzictwo. Projekt będzie realizowany w ramach Przedsięwzięcia P11. DZIEDZICTWO LOKALNE ZIEMI PSZCZYŃSKIEJ – ZASOBY MATERIALNE, INFRASTRUKTURA.

Spotkania odbędą się zgodnie z poniższym harmonogramem:

  • 18 czerwca 2018 r., godz. 16:00 – Orzesze,  Urząd Miasta Orzesze, ul. Świętego Wawrzyńca 21, sala sesyjna
  • 19 czerwca 2018 r., godz. 16:00 – Bieruń, Centrum Inicjatyw Gospodarczych, ul. Turystyczna 1, sala konferencyjna
  • 20 czerwca 2018 r., godz. 16:00 – Pszczyna, Stowarzyszenie LGD „Ziemia Pszczyńska”, ul. 3 Maja 11, sala konferencyjna

Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

Więcej informacji na stronie http://www.lgdziemiapszczynska.pl/