Czym jest SMOG?

Smog (ang.) – smoke (dym) + fog (mgła). Smog to połącznie niekorzystnych warunków pogodowych i dużej ilości pochodzących z kominów gospodarstw domowych zanieczyszczeń.

W ich skład wchodzą trujące dla człowieka pyły i gazy:

  • pył zawieszony PM 2,5
  • pył zawieszony PM10
  • tlenki azotu (NOx)
  • dwutlenek siarki (SO2)
  • tlenek węgla (CO)
  • Szkodliwe substancje powstaje głównie w wyniku spalania mułu, flotu, węgla brunatnego, wilgotnego drewna i śmieci w naszych własnych piecach.

Każdego roku smog przyczynia się do śmierci ponad 44 tys. Polaków. Oddychanie nimi naraża nas między innymi na:

  • choroby układu oddechowego
  • choroby układu krążenia
  • osłabienie układu odpornościowego
  • choroby układu krwionośnego

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą dotyczącą problemu SMOG-u na terenie województwa Śląskiego. Broszura została wydana przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska.

Broszura do pobrania, kliknij tutaj.