Gminny program ograniczenia niskiej emisji

Rada Miejska w Bieruniu przyjęła „Gminny program ograniczenia niskiej emisji”, który prowadzony będzie w latach 2018-2020,
a na jego realizację przeznaczono łączną kwotę 150 000 zł:

– 30 000 zł w roku 2018,

– 60 000 zł w roku 2019,

– 60 000 zł w roku 2020.

W ramach Programu można otrzymać dofinansowanie do wymiany kotła,
który ze względu na stan techniczny nie nadaje się już do dalszej eksploatacji.

Koszt dofinansowania wynosić będzie 3 000 zł.

Regulamin oraz formularz wniosku dostępne są poniżej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

Nabór wniosków trwa.

Wnioski można składać w siedzibie Bieruńskiej Fundacji Inicjatyw Gospodarczych
przy ul. Turystycznej 1 w Bieruniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
w pokoju nr 45 na II piętrze.

Dokumenty do pobrania: