Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Śląski Bank Żywności uruchomił kolejną edycję Programu POPŻ

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: wrzesień 2018 – czerwiec 2019

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

1

Dla kogo?

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich do-chodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków).

Dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. do 30.09.2018 r. – 1 268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 028 PLN, dla osoby w rodzinie, a od 01.10.2018 r. – 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie.

Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

2

Sposób kwalifikacji:

 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem przekazywane będą do OPS, który potwierdza do kwalifikowalności do przyznania pomocy;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia [załącznik nr 6 do wytycznych].

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

Paczka żywnościowa, to minimum kilka tj. składająca się z co najmniej trzech artykułów spożywczych z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo a wchodzących skald zestawu.

Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2018 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok 49kg w tym:

I. Artykuły warzywne i owocowe:
 1. groszek z marchewką 3,6 kg,
 2. fasola biała 3,6 kg,
 3. koncentrat pomidorowy 1,60 kg,
 4. buraczki wiórki 1,05 kg,
 5. powidła śliwkowe 1,80 kg,
IV. Artykuły mięsne:
 1. szynka drobiowa 3 kg,
 2. szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,
 3. pasztet wieprzowy 0,64 kg,
 4. kabanosy wieprzowe 0,36 kg,
 5. filet z makreli w oleju 1,7 kg,
VII. Dania gotowe:
 1. gołąbki w sosie pomidorowym 1,6 kg.
II. Artykuły skrobiowe:
 1. makaron jajeczny 4,5 kg,
 2. makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg,
 3. ryż biały 3 kg,
 4. kasza gryczana 1,5 kg,
 5. herbatniki maślane 0,8 kg,
V. Cukier:
 1. cukier biały 4 kg,
 2. miód nektarowy wielokwiatowy 0,4 kg,
III. Artykuły mleczne:
 1. mleko UHT 7 l,
 2. ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,
VI. Tłuszcze:
 1. olej rzepakowy 4 l,

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne;
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

• włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
• grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
• pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
• pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
• wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

POMOC POTRZEBUJĄCYM – PUNKT WYDAWANIA ŻYWNOŚCI:

Centrum Inicjatyw Gospodarczych,
ul. Turystyczna 1

(wejście od strony Policji)

 

 

 

Godziny otwarcia do 31.05.2019 :
w każdy wtorek od 15:00 – 17:00

 

ORAZ PO WCZEŚNIEJSZYM POWIADOMIENIU TELEFONICZNYM

 

DRUGĄ I TRZECIĄ ŚRODĘ MIESIĄCA
OD 10.00 – 11.00:


09.01.2019, 16.01.2019
13.02.2019, 20.02.2019                      
13.03.2019, 20.03.2019
10.04.2019, 17.04.2019                      
15.05.2019                                           

 

PODPROGRAM 2018 – efekty

 1. Bieruńska Fundacja Inicjatyw Gospodarczych z terenu województwa śląskiego przy współpracy Bankiem Żywności w Chorzowie realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  wrzesień 2018 – czerwiec 2019.
 2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);
 • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
 • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
 • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),
 • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
 • tłuszcze (olej rzepakowy),
 • dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).
 1. Pomoc żywnościowa trafiła do 273 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa śląskiego
 2. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
 • 13,4 ton żywności;
 • 1911 paczek żywnościowych;
 • 0 posiłków;