Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Śląski Bank Żywności uruchomił kolejną edycję Programu POPŻ

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: sierpień 2017 – maj 2018

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

1

Dla kogo?

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków).

Dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.: 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie), stanowiąc systematyczne wsparcie.

Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

2

Sposób kwalifikacji:

 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem przekazywane będą do OPS, następnie OPS wystawia skierowania, które będą przekazywane do OPL;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia [załącznik nr 6 do wytycznych].

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych w formie paczek żywnościowych lub posiłków:

Paczka żywnościowa, to minimum kilka tj. składająca się z co najmniej trzech artykułów spożywczych z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo a wchodzących skald zestawu.

Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje:

 1. groszek z marchewką 4 kg,
 2. fasola biała 4 kg,
 3. koncentrat pomidorowy 1,76 kg,
 4. buraczki wiórki 1,05 kg,
 5. powidła śliwkowe 1,5 kg
 6. makaron jajeczny 4,5 kg,
 7. makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg
 1. ryż biały 4 kg,
 2. kasza gryczana 2 kg,
 3. herbatniki maślane 0,6 kg,
 4. mleko UHT 7 l,
 5. ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,
 6. gulasz wieprzowy z warzywami 1,7 kg,
 7. szynka drobiowa 3 kg,
 1. szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,
 2. pasztet wieprzowy 0,64 kg,
 3. filet z makreli w oleju 1,7 kg,
 4. cukier biały 4 kg,
 5. olej rzepakowy 4 l,
 6. miód wielokwiatowy 0,4 l,
 7. kabanosy wieprzowe 0,36 kg.

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne;
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

POMOC POTRZEBUJĄCYM – PUNKT WYDAWANIA ŻYWNOŚCI:

Centrum Inicjatyw Gospodarczych,
ul. Turystyczna 1

(wejście od strony Policji)

Godziny otwarcia:
w okresie od 01.06.2018 – punkt nieczynny.