Informujemy, że Rada Miejska w Bieruniu przyjęła „Gminny program ograniczenia niskiej emisji”, który prowadzony będzie w latach 2018-2020, a na jego realizację przeznaczono łączną kwotę 150 000 zł:

– 30 000 zł w roku 2018,
– 60 000 zł w roku 2019,
– 60 000 zł w roku 2020.

W ramach Programu będzie można otrzymać dofinansowanie do wymiany starego źródła ciepła, które ze względu na stan techniczny nie nadaje się już do dalszej eksploatacji i zostanie to stwierdzone w ekspertyzie, wydanej przez uprawnionego instalatora.

W ramach Programu będzie można otrzymać dofinansowanie do wymiany kotła, który ze względu na stan techniczny nie nadaje się już do dalszej eksploatacji.
Koszt dofinansowania wynosić będzie 3 000 zł.

Regulamin oraz formularz wniosku dostępny będzie na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Bieruniu oraz Bieruńskiej Fundacji Inicjatyw Gospodarczych od dnia 15.10.2018 r. W obu tych instytucjach będzie też można pobrać wniosek w formie papierowej.

Nabór wniosków rozpocznie się 16.10.2018 r.

Wnioski będzie można składać w siedzibie Bieruńskiej Fundacji Inicjatyw Gospodarczych przy ul. Turystycznej 1 w Bieruniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00  w pokoju nr 45 na II piętrze.

Informacja telefoniczna: (32) 324-25-03 lub (32) 324-25-08

Więcej informacji: tutaj