O nas

Prowadzenie PONE wraz z opracowaniem wniosków:

  • Oferujemy pomoc w opracowaniu Programów Ograniczania Niskiej Emisji na terenie województwa Śląskiego i Małopolskiego,
  • Opracowanie wniosków na uzyskanie dofinansowania z WFOŚiGW,
  • Prowadzenie programów ograniczenia niskiej emisji w siedzibie wnioskodawcy.

Prowadzenie programów pomocy najuboższym:

Od 2011 roku prowadzimy nieprzerwanie Punkt Wydawania Żywności ze Śląskiego Banku Żywności. Umożliwiło nam
to zdobycie doświadczenia w pozyskiwaniu dofinansowaniu, obsłudze i rozliczeniu Punktu Wydawania żywności.

Zapraszamy do współpracy w organizacji takiego Punktu. Dysponujemy wiedzą i doświadczeniem by umożliwić pomoc żywnościową najbardziej potrzebującym.