Etap X PROGRAMU OGRANICZENIA EMISJI na terenie miasta Bierunia rozpoczął się.
Informujemy, iż  18.05.2021 r. rozpoczął się 
„Programu ograniczenia emisji na terenie miasta Bierunia”. W ramach tegorocznego programu wymienionych zostanie
165 kotłów, w tym:

 • 123 kotłów gazowych.
 • 24 kotły węglowe,
 • 1 kocioł na biomasę,
 • 17 pomp ciepła.

 

Zgodnie z przyjętym regulaminem, o dofinansowanie w roku bieżącym mogą starać się wyłącznie osoby będące mieszkańcami Bierunia.

Bieruńska Fundacja Inicjatyw Gospodarczych jako Operator programu wysyła obecnie informację do osób, które znalazły się na liście mieszkańców ubiegających się o przyznanie dotacji w 2021 r.

 Aby otrzymać dofinansowanie do kotła, należy zgłosić się w podanym w piśmie terminie do Bieruńskiej Fundacji Inicjatyw Gospodarczych z przynajmniej jednym z niżej wymienionych dokumentów:

 1. oświadczeniem załączone do pisma (wypełnione), a w przypadku, gdy budynek jest współwłasnością, zgodą wszystkich współwłaścicieli na         dokonanie zmiany systemu grzewczego,
 2. dokumentem potwierdzającym prawo do dysponowania budynkiem,
 3. kserokopią decyzji o pozwolenie na budowę lub przebudowę wewnętrznej instalacji gazu wydanej przez Wydział Architektury i Budownictwa      Starostwa Powiatowego w Bieruniu lub Urząd Miejski w Bieruniu –W PRZYPADKU MONTAŻU KOTŁA GAZOWEGO,
 4. projektem budowlanym wewnętrznej instalacji gazu – W PRZYPADKU MONTAŻU KOTŁA GAZOWEGO,
 5. projekt prac geologicznych – W PRZYPADKU MONTAŻU POMPY CIEPŁA
 6. wstępną opinią kominiarską,
 7. kosztorysem wykonanym przez wybranego Wykonawcę.

 

 

Biuro Operatora czynne jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 14:00

 

PAMIĘTAJ!
Przynosząc dokumenty lub przychodząc podpisać umowę, należny ubrać maseczkę i zdezynfekować ręce.
Zawsze należy mieć własny długopis!

 

W razie pytań można kontaktować się z pracownikami Bieruńskiej Fundacji Inicjatyw Gospodarczych pod numerem telefonu (32) 324-25-08.

Bieżące informacje podawane są również na stronie Operatora: www.bfig.pl.

 

Nabór wniosków do tegorocznej
edycji zakończył się!!!

Lista dokumentów do pobrania dla Inwestorów:

REGULAMIN „Programu ograniczenia emisji na terenie miasta Bierunia” etap X

Lista wykonawców na rok 2021

Oświdczenie współwaściciela

Dokumenty do pobrania dla Wykonawców:

Oświadczenie dla Wykonawcy

Protokół inwentaryzacji kotłowni

Protokół odbioru końcowego kotła

Protokół odbioru końcowego pompy ciepła