Etap XI PROGRAMU OGRANICZENIA EMISJI na terenie miasta Bierunia rozpoczął się.
Informujemy, iż  1.06.2022 r. rozpoczął się
„Programu ograniczenia emisji na terenie miasta Bierunia”. W ramach tegorocznego programu wymienionych zostanie 240
 kotłów, w tym:

  • 110 kotłów gazowych.
  • 100 kotły węglowe,
  • 10 kocioł na biomasę,
  • 20 pomp ciepła.

 

Zgodnie z przyjętym regulaminem, o dofinansowanie w roku bieżącym mogą starać się wyłącznie osoby będące mieszkańcami Bierunia.

Bieruńska Fundacja Inicjatyw Gospodarczych jako Operator programu wysyła obecnie informację do osób, które znalazły się na liście mieszkańców ubiegających się o przyznanie dotacji w 2022 r.

Aby otrzymać dofinansowanie do kotła, należy zgłosić się w podanym w piśmie terminie do Bieruńskiej Fundacji Inicjatyw Gospodarczych z dokumentem potwierdzającym zamieszkanie na terenie gminy Bieruń (PIT) i przynajmniej jednym z niżej wymienionych dokumentów:

  1. dokumentem potwierdzającym prawo do dysponowania budynkiem (akt własności),
  2. kserokopią decyzji/zaświadczenia o braku sprzeciwu do pozwolenie na budowę lub przebudowę wewnętrznej instalacji gazu wydanej przez Wydział Architektury i Budownictwa      Starostwa Powiatowego w Bieruniu lub Urząd Miejski w Bieruniu –W PRZYPADKU MONTAŻU KOTŁA GAZOWEGO,
  3. projektem budowlanym wewnętrznej instalacji gazu – W PRZYPADKU MONTAŻU KOTŁA GAZOWEGO,
  4. projekt prac geologicznych – W PRZYPADKU MONTAŻU POMPY CIEPŁA
  5. wstępną opinią kominiarską,
  6. kosztorysem wykonanym przez wybranego Wykonawcę.

 

 

Biuro Operatora czynne jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 14:00
(godziny pracy Biura BFIG mogą się zmienić – prosimy śledzić aktualności na naszej stronie)

 

W razie pytań można kontaktować się z pracownikami Bieruńskiej Fundacji Inicjatyw Gospodarczych pod numerem telefonu (32) 324-25-08.

Bieżące informacje podawane są również na stronie Operatora: www.bfig.pl.

 

Nabór wniosków do tegorocznej
edycji zakończył się!!!

Lista dokumentów do pobrania dla Inwestorów:

REGULAMIN „Programu ograniczenia emisji na terenie miasta Bierunia” etap XI

Lista wykonawców na rok 2022

Oświdczenie współwaściciela

Dokumenty do pobrania dla Wykonawców:

Oświadczenie dla Wykonawcy
Protokół inwentaryzacji kotłowni

Protokół odbioru końcowego kotła

Protokół odbioru końcowego pompy ciepła