Rozpoczął się VII etap PROGRAMU OGRANICZENIA EMISJI na terenie miasta Bierunia.

W programie wymianie podlegać będzie 100 starych kotłów węglowych oraz zużytych kotłów gazowych na:

 • 40 wysokosprawnych kotłów gazowych,
 • 59 kotłów węglowych co najmniej 5 klasy,
 • 1 piec na biomasę co najmniej 5 klasy.

Dofinansowaniu podlegać będzie:

 1. Wymiana kotłów opalanych paliwem stałym na kotły nowej generacji, opalane paliwem stałym lub gazowe  – 60%, jednak nie więcej niż 7 000 zł.
 2. Wymiana zużytych kotłów gazowych na wysokosprawne kotły gazowe  – 60%, jednak nie więcej niż 5 000 zł.

Warunki przystąpienia Inwestora do Programu:

 • posiadanie budynku zlokalizowanego w granicach administracyjnych miasta Bierunia,
 • budynek został zgłoszony do użytkowania zg. z przepisami prawa budowlanego,
 • posiadanie zainstalowanego i pracującego starego źródła ciepła w budynku,
 • brak innych zobowiązań prawnych do zamontowania ekologicznego źródła ciepła (projekty, decyzje),
 • złożona deklaracja na wywóz odpadów,
 • brak zobowiązań finansowych wobec Gminy, tj.: z opłatą podatku od nieruchomości, opłatą za wywóz odpadów, opłatą podatku za posiadanie psa,
 • podłączenie do sieci kanalizacyjnej (jeśli istnieją techniczne możliwości podłączenia).

Etapy dofinansowania inwestycji:

 1. Złożenie i rejestracja wniosku o przystąpienie do Programu.
 2. Kwalifikacja wniosku do realizacji w Programie, przy czym ustala się następującą kolejność realizacji inwestycji zgłoszonych do Programu:
 • budynki mieszkalne usytuowane w zabytkowym układzie urbanistycznym miasta, wpisanym do rejestru prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (wykaz ulic w załączniku do Regulaminu Programu),
 • montaż kotła w budynkach, w których stare kotły na paliwo stałe uległy całkowitemu zużyciu (potwierdzone ekspertyzą wydaną przez Instalatora),
 • data wpływu wniosku do Urzędu Miejskiego w Bieruniu lub Bieruńskiej Fundacji Inicjatyw Gospodarczych.

3. Dostarczenie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy.
4. Podpisanie umowy inwestorskiej.
5. Wpłata przez Inwestora na konto Operatora wkładu własnego, zgodnego z umową inwestorską.
6. Zakup i dostawa nowego źródła ciepła – wystawa ekologicznych kotłów w Bieruniu.
7. Demontaż i przekazanie na złom starego źródła ciepła.
8. Montaż nowego źródła ciepła wraz z niezbędną instalacją.
9. Dostarczenie dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru końcowego inwestycji.
10. Odbiór końcowy inwestycji.

 

PROGRAM KOŃCZY SIĘ 31.10.2018 ROKU

Lista dokumentów do pobrania dla Inwestorów:

Pobierz i wypełnij Wniosek o udzielenie dotacji w programie ograniczenia emisji w Bieruniu

REGULAMIN „Programu ograniczenia emisji na terenie miasta Bierunia” etap VII

Lista wykonawców na rok 2018

Dokumenty do pobrania dla Wykonawców:

Protokół inwentaryzacji kotłowni

Protokół odbioru końcowego