PONE Przeciszów

Rozpoczął się PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI na terenie gminy Przeciszów – etap I

Programem objęta jest wymiana starego kotła węglowego w budynkach jednorodzinnych lub wielorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy Przeciszów na kocioł gazowy kondensacyjny lub kocioł węglowy, spełniający wymogi ekoprojektu zgodnie z Dyrektywą 2009/125/EC.

W programie wymianie podlegać będzie 47 starych kotłów węglowych  na:

 • 11 kotłów gazowych kondensacyjnych,
 • 37 wysokosprawnych kotłów węglowych.

 

Refundacji podlegać będzie:

 1. Wymiana pieców węglowych na nowe – 50%, jednak nie więcej niż 4 500 zł brutto + 20% kosztów kwalifikowanych wymiany starego źródła ciepła na nowe z budżetu Gminy Przeciszów.
 2. Wymiana pieców gazowych na nowe  – 50%, jednak nie więcej niż 7 500 zł brutto + 20% kosztów kwalifikowanych wymiany starego źródła ciepła na nowe z budżetu Gminy Przeciszów.

 

Moc nowej kotłowni musi być niższa od mocy kotłowni likwidowanej co najmniej o 20%.

 

Warunki przystąpienia Inwestora do Programu:
 • jest właścicielem lub prawnym posiadaczem budynku zlokalizowanego w granicach administracyjnych Gminy Przeciszów,
 • budynek został zgłoszony do użytkowania zg. z przepisami prawa budowlanego,
 • posiada zainstalowane i pracujące stare źródło ciepła w budynku, które zostanie przekazane do likwidacji w ramach Programu,
 • nie został zobowiązany żadnym prawnym dokumentem do zamontowania ekologicznego źródła ciepła,
 • złożył deklarację na wywóz odpadów, a zawarte w niej dane odzwierciedlają stan faktyczny,
 • nie posiada zobowiązań wobec Gminy Przeciszów,
 • nie posiada technicznych możliwości podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej,
 • podłączenie do sieci kanalizacyjnej (jeśli istnieją techniczne możliwości podłączenia).

 

Etapy dofinansowania inwestycji:

 1.   Złożenie i rejestracja wniosku o przystąpienie do Programu.
 2.   Kwalifikacja wniosku do realizacji w Programie,
 3.   Dostarczenie Operatorowi dokumentów niezbędnych do podpisania umowy:
 • dokument potwierdzający prawo posiadania nieruchomości lub oświadczenie w tej sprawie,
 • wstępna opinia kominiarska,
 • projekt budowlany wew. instalacji gazowej ( w przypadku montażu kotła gazowego),
 • decyzja ze Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu zezwalająca na budowę instalacji gazowej ( o ile wymaga tego prawo budowlane),
 • protokół inwentaryzacji kotłowni sporządzony przez Instalatora,
 • kosztorys wykonania inwestycji,
 • schemat ideowy podłączenia nowego źródła ciepła.

4.    Podpisanie umowy inwestorskiej.
5.    Zakup i dostawa nowego źródła ciepła – wystawa ekologicznych kotłów w Bieruniu.
6.    Demontaż lub trwałe odłączenie  starego źródła ciepła.
7.    Montaż nowego źródła ciepła wraz z niezbędną instalacją.
8.    Montaż niezbędnej instalacji, umożliwiającej działanie nowego źródła ciepła,
9.    Montaż wkładu kominowego ( o ile zachodzi konieczność),
10.  Dostarczenie dokumentów niezbędnych do odbioru końcowego,
11.   Odbiór końcowy inwestycji,
12.  Opłacenie w całości faktury wystawionej przez Instalatora,
13.  Dostarczenie Operatorowi oryginału faktury wraz z potwierdzeniem zapłaty.

Informujemy, że zgodnie z regulaminem, wyboru kotła oraz Wykonawcy dokonuje mieszkaniec. Jednakże w trosce o jakość wykonanych prac oraz zgodnie z regulaminem programu wybrana przez mieszkańca firma wykonawcza musi zarejestrować swój udział w Programie u Operatora, celem wpisania na listę instalatorów. 

Informujemy, że w środę 05.09.2018 r. w Urzędzie Gminy Przeciszów odbędą się dyżury dla osób, które uzyskały dofinansowanie w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Przeciszów – etap I
w godzinach: 14:00 – 17:00.

Kolejne terminy dyżurów to:
12.09.2018 (środa) w godzinach 14:00 do 17:00
18.09.2018 (wtorek) w godzinach 14:00 do 17:00
27.09.2018 (czwartek) w godzinach 14:00 do 17:00
03.10.2018 (środa) w godzinach 14:00 do 17:00
10.10.2018 (środa) w godzinach 14:00 do 17:00
17.10.2018 (środa) w godzinach 14:00 do 17:00

PROGRAM KOŃCZY SIĘ 30.10.2018 ROKU.

Dokumenty do pobrania dla Inwestora:

Regulamin Programu:

Lista Wykonawców:

Dokumenty do pobrania dla Wykonawców:

Protokół inwentaryzacji:

Protokół odbioru końcowego: