Gminny program ograniczenia niskiej emisji

Rada Miejska w Bieruniu przyjęła „Gminny program ograniczenia niskiej emisji”, który prowadzony będzie w latach 2018-2020,
a na jego realizację przeznaczono łączną kwotę 150 000 zł:

– 30 000 zł w roku 2018,

– 60 000 zł w roku 2019,

– 60 000 zł w roku 2020.

W ramach Programu można otrzymać dofinansowanie do wymiany kotła,
który ze względu na stan techniczny nie nadaje się już do dalszej eksploatacji.

Koszt dofinansowania wynosić będzie 3 000 zł.

Regulamin oraz formularz wniosku dostępne są poniżej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

Nabór wniosków trwa.

Wnioski można składać w siedzibie Bieruńskiej Fundacji Inicjatyw Gospodarczych
przy ul. Turystycznej 1 w Bieruniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
w pokoju nr 45 na II piętrze.

UWAGA!

Do wniosku trzeba dołączyć ekspertyzę wydaną przez uprawnionego instalatora, że kocioł
ze względu na stan techniczny nie nadaje się do eksploatacji.

Dokumenty do pobrania: