W przyszłym tygodniu planujemy dostawę żywności do naszego Punktu Wydawania Żywności.

Już wkrótce zaczniemy wydawać żywność w ramach Pomocy żywnościowej z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2021.

 

O terminach wydawania żywności będziemy informować osoby zakwalifikowane przez MOPS telefonicznie.