Rusza PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI w Gminie Chełm Śląski – etap III.

W programie wymianie podlegać będą kotły CO lub piece kaflowe.

Dofinansowaniu podlegać będzie 75 inwestycji:
wymiana  niskowydajnych, nieekologicznych węglowych źródeł ciepła na kotły gazowe lub niskoemisyjne kotły węglowe zgodne z 5 klasy  – 70%, jednak nie więcej niż 7 000 zł.
Więcej informacji tutaj