Zarząd

Henryk Skupień

Prezes Zarządu

Justyna Bułat

Członek Zarządu

Komitet Fundatorów

5

Ludwik Jagoda

Przewodniczący

5

Krystian Grzesica

5

Andrzej Herbut