Etap IX PROGRAMU OGRANICZENIA EMISJI na terenie miasta Bierunia rozpoczął się

Informujemy, iż  03.07.2020 r. rozpoczął się IX etap „Programu ograniczenia emisji na terenie miasta Bierunia”. W ramach tegorocznego programu wymienionych zostanie 190 kotłów, w tym zamontowanych zostanie 116 kotłów gazowych.

Zgodnie z przyjętym regulaminem, o dofinansowanie w roku bieżącym mogą starać się wyłącznie osoby będące mieszkańcami Bierunia oraz odprowadzające podatek dochodowy od osób fizycznych ze wskazaniem w deklaracji PIT Bierunia jako miejsca zamieszkania. W takich wypadkach podatek wraca do naszej gminy, przekładając się na wzrost środków, jakie gmina może przeznaczyć na realizację zadań własnych.

Bieruńska Fundacja Inicjatyw Gospodarczych jako Operator programu wysyła obecnie informację do osób, które znalazły się na liście mieszkańców ubiegających się o przyznanie dotacji w 2020 r.

Aby otrzymać dofinansowanie do kotła, należy zgłosić się w podanym w piśmie terminie do Bieruńskiej Fundacji Inicjatyw Gospodarczych z przynajmniej jednym z niżej wymienionych dokumentów:

 1. wypełnionym, załączonym do pisma oświadczeniem, a w przypadku, gdy budynek jest współwłasnością, zgodą wszystkich współwłaścicieli na dokonanie zmiany systemu grzewczego,
 2. decyzję w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości na rok 2020,
 3. dokumentem potwierdzającym prawo do dysponowania budynkiem,
 4. jednym z niżej wymienionych dokumentów, potwierdzających zamieszkanie na terenie gminy Bieruń:
 • pierwszą stroną złożonego PIT-u za poprzedni rok z potwierdzeniem doręczenia do Urzędu Skarbowego (np. stempel urzędu lub urzędowe poświadczenie odbioru przez elektroniczną skrzynkę podawczą); jeśli adres zamieszkania występuje na kolejnej stronie, wtedy jest konieczność okazania także tej strony, na której widnieje adres zamieszkania,
 • emeryci i renciści – pierwszą stroną PIT-40A/11A otrzymanego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
 • rolnicy posiadający gospodarstwo rolne – oświadczeniem strony informującym o posiadaniu gospodarstwa rolnego na terenie Gminy Bieruń oraz utrzymywaniu się wyłącznie z rolnictwa,
 • osoby bezrobotne – zaświadczeniem wystawionym przez Powiatowy Urząd Pracy w Tychach, potwierdzającym status bezrobotnego,
 • osoby zamieszkujące Gminę Bieruń, których jedynym źródłem utrzymania są świadczenia otrzymywane z systemu pomocy społecznej za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu i które nie mają innych źródeł utrzymania (nie składają deklaracji PIT) – zaświadczeniem z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu oraz oświadczeniem strony złożonym pod odpowiedzialnością karną informującym o braku dochodów osiąganych z innych źródeł,
 1. kserokopią decyzji o pozwolenie na budowę lub przebudowę wewnętrznej instalacji gazu wydanej
  przez Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Bieruniu lub Urząd Miejski
  w Bieruniu – W PRZYPADKU MONTAŻU KOTŁA GAZOWEGO,
 2. projektem budowlanym wewnętrznej instalacji gazu – W PRZYPADKU MONTAŻU KOTŁA GAZOWEGO,
 3. wstępną opinią kominiarską,
 4. kosztorysem wykonanym przez wybranego Wykonawcę.

 

Biuro Operatora czynne jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:00

 

PAMIĘTAJ!
Przynosząc dokumenty lub przychodząc podpisać umowę, należny ubrać maseczkę i zdezynfekować ręce.
Zawsze należy mieć własny długopis!

 

W razie pytań można kontaktować się z pracownikami Bieruńskiej Fundacji Inicjatyw Gospodarczych pod numerem telefonu (32) 324-25-08.

Bieżące informacje podawane są również na stronie Operatora: www.bfig.pl.

 

Nabór wniosków do tegorocznej
edycji zakończył się!!!

 

Lista dokumentów do pobrania dla Inwestorów:

REGULAMIN „Programu ograniczenia emisji na terenie miasta Bierunia” etap IX

Wniosek o udzielenie dotacji w programie ograniczenia emisji w Bieruniu

Lista wykonawców na rok 2020

Dokumenty do pobrania dla Wykonawców:

Oświadczenie dla Wykonawcy

Protokół inwentaryzacji kotłowni

Protokół odbioru końcowego

Świętowaliśmy 25-lecie powstania Fundacji

Świętowaliśmy 25-lecie powstania Fundacji

dnia 12.05.2022 w sali konferencyjnej Centrum Inicjatyw Gospodarczych obchodziliśmy uroczysty jubileusz razem ze wszystkimi osobami, które przyczyniły się przez te lata, do pracy na rzecz lokalnej społeczności.