Grant będzie miał formę refundacji poniesionych wydatków i wyniesie 80% wydatków kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 15 000,00 zł. Uczestnicy projektu będą zobowiązani do pokrycia wkładu własnego w wysokości 20% kosztów kwalifikowanych.

Mając na uwadze poprawę stanu środowiska naturalnego, Gmina Bieruń zamierza ubiegać się  o dofinansowanie inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt zakłada wymianę nieefektywnych ekologicznie pieców/kotłów/palenisk na kotły/piece zasilane gazem lub kotły na biomasę (pellet) wraz z niezbędnymi pracami w zakresie dostosowania instalacji grzewczej do współpracy z nowym źródłem ciepła.

W przypadku uzyskania dofinansowania projekt będzie realizowany w latach 2019 – 2020. Zakłada się wymianę co najmniej 150 źródeł ciepła. Z możliwości udziału w projekcie wykluczone będą budynki, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, działalność rolnicza oraz działalność agroturystyczna, a także wspólnoty mieszkaniowe oraz spółdzielnie mieszkaniowe.

Nabór dokumentacji do projektu będzie trwał od 23 kwietnia 2018 r. do 22 maja 2018 r.

  • Wniosek do pobrania: pobierz
  • Oświadczenie współwłaściciela nieruchomości: pobierz
  • Oświadczenie audytora: pobierz

 

Wnioskodawcy zobligowani będą do dostarczenia oprócz wniosku o udział w projekcie opracowanego audytu energetycznego wykonanego przez osobę uprawnioną.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny przed przystąpieniem do wypełniania dokumentacji skontaktować się z Biurem Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Bieruniu (II piętro, pokój nr 25) tel. /32/ 324-24-33 lub Wydziałem Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Bieruniu (parter, pokój nr 7) tel. /32/ 324-24-26.

Więcej informacji tutaj